Cursusnummer:
LEZ010

Erfgoed van Friesland, stinzen, staten en stinzenplanten

Lezingen

Friesland heeft een rijke geschiedenis. In deze lezing neemt Liefke Sinnema u mee op een deels persoonlijke reis langs de stinzen, staten, buitenplaatsen, poortgebouwen en herenhuizen in Friesland. Zij schetst de historische achtergrond van de ontwikkeling van deze 'Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemakkelijke woningen gebouwd' aan de hand van een aantal voorbeelden zoals o.a. de Schierstins in Veenwouden, Fogelsangh State in Veenklooster en de Jongemastate in Raerd. Het fenomeen 'de Friese vrijheid' blijft binnen deze context zeker niet onvermeld. Speciale aandacht wordt besteed aan de stinzenplanten en aan de fraai aangelegde (voor)tuinen, die in de negentiende eeuw werden heringericht bij de staten en buitenplaatsen naar de mode van de Engelse landschapsstijl. Ten slotte wordt kort ingegaan op het behoud en de toekomst van dit prachtige erfgoed.
Liefke Sinnema, geboren in Friesland, was in haar werkzsame leven pedagoog/onderwijskundige aan de Saxion Hogeschool te Deventer en later verbonden aan het Algemeen Pedagogisch Studiecenturm (APS) in Utrecht. 
 

Startdatum
Lesvorm