Doelstelling

De Vereniging Santpoorts Belang is opgericht in 1980 en zij stelt zich ten doel binnen de woongemeenschap Santpoort-Zuid

  • het onderling contact tussen de bewoners te bevorderen
  • ontspannende, creatieve en culturele activiteiten te organiseren

De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging Santpoorts Belang bedraagt (minimaal) 8 euro/ jaar.
Indien u een cursus wilt volgen is het lidmaatschap verplicht.