Per categorie:
  Per soort:
Samenstelling bestuur


 

Hebt u ideeën, wensen, klachten, vragen? Wij ontvangen u graag tijdens ons bestuursuur elke

WOENSDAG VAN 09:00 TOT 10:00 UUR

vanaf de eerste woensdag van september in ’t Brederode Huys. Er zijn op dat uur steeds enkele bestuursleden aanwezig die u graag te woord staan.


 

v.l.n.r. Huib Lems - Simon de Ruijter - Shan Li Chen - Bert Poort - Léonie Bos - Liefke Sinnema - Nelleke Stam - Helen Smit

Bestuur


voorzitter
Liefke Sinnema
voorzitter@santpoortsbelang.nl
 06.1404.3691
vice-voorzitter
vacature


secretaris Nelleke Stam
info@santpoortsbelang.nl

023 538.6105

penningmeester

Simon de Ruijter
penningmeester@santpoortsbelang.nl
NL12RABO0145858545

023 537.9680

cursussen

vacature  
cursussen@santpoortsbelang.nl

gastvrouwen en
gastheren 
Léonie Bos
facilitairedienst@santpoortsbelang.nl
06.4234.7870
senioractiviteiten
Huib Lems
senioractiviteiten@santpoortsbelang.nl
023 539.3785
 
evenementen Conny Mudde
evenementen@santpoortsbelang.nl
06.476.79759
gebouw en
beheer ICT

Bert Poort
beheer@santpoortsbelang.nl      

06.2433.8053Ondersteuning bestuur

cursus- en ledenadministratie
Juul Seijlhouwer
cursusadministratie@santpoortsbelang.nl
023 743.0743
cursussen
cursusteam@santpoortsbelang.nl
Marleen Besteman
Wim Conijn
Ineke Poort
Anne-Marie van der Heijden

023 551.3183
023 537.6124
06.2461.1037

lezingen
lezingen@santpoortsbelang.nl
Ireen Goosens
Liefke Sinnema

023 538.4525 06.1404.3691

redactie

Lidwien Derriks
Rob Mousset

023 537.9269
023 537.6549

expositie

exposities@santpoortsbelang.nl
Klarisse Sobering
Ilmy van der Ster
023 525.3739
023 538.1999
senioractiviteiten
seniorteam@santpoortsbelang.nl
Pauline Lems
Ria Wulfers
 
023 539.3785 023 537.7388
evenementen evenemententeam@santpoortsbelang.nl
Virginia Doelwijt
023 537.3301
gastvrouwen en gastheren

hostteam@santpoortsbelang.nl           Gerrie Gleijsteen                                   Ria Vermeulen     

023 537.6787 023 538.4826
kunstbus kunstbus@santpoortsbelang.nl
Els Kamerbeek
Job ter Steege
Fleur Stringer
06.2143.9495 06.5135.4913 023 538.1816
technische dienst
Albert Houwer
td@santpoortsbelang.nl
06.4679.6080
webmaster
Juul Seijlhouwer
cursusadministratie@santpoortsbelang.nl

 

 


 

 
Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: