Per categorie:  Per soort:Inschrijven

Bij de Vereniging Santpoorts Belang kunt u terecht voor een breed scala aan cursussen, workshops en lezingen. Het volledige aanbod voor het komend seizoen vindt u in het programmaboekje en op deze website.

U kunt zich inschrijven, indien u lid bent, vanaf het moment dat het nieuwe programma op de website staat of het programmaboekje verspreid is. Het inschrijven via de website verdient de voorkeur omdat het administratief eenvoudig te verwerken is en het minder kans op fouten geeft.†

Inschrijven

U kunt zich op twee†manieren inschrijven voor een activiteit bij onze vereniging

  • Via deze†website. Ga hiervoor naar de cursus van uw keuze en klik op 'Toevoegen aan inschrijfformulier'. U kunt zich alleen online inschrijven indien u over een e-mailadres beschikt.
  • Door middel van een inschrijfformulier dat u kunt vinden in het programmaboekje. Een inschrijfformulier moet per cursist volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar ít Brederode Huys. Persoonlijk afleveren is ook mogelijk. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet worden verwerkt.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus bent u nog niet geplaatst; plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier met inachtneming van de voorrangsregels. Na plaatsing (20 augustus 2020) krijgt u eenbevestiging. Noteert u een en ander onmiddellijk in uw agenda.

Als de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven bij gebrek aan animo wordt geannuleerd, krijgt u hiervan tijdig bericht.

Wachtlijst

Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten die voor een cursus geplaatst kunnen worden, wordt een wachtlijst aangelegd. Bij een lange wachtlijst zal geprobeerd worden een extra cursus te organiseren, maar dit kan helaas niet gegarandeerd worden.

Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Spelregels en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Incasso van het cursusgeld vindt plaats op de laatste werkdag van de maand voor aanvang van de cursus.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: