Per categorie:
  Per soort:

Nederland in de Franse Tijd 1795-1813

KEC geschiedenis


Van republiek naar monarchie
'Hop Marjanneke, stroop in 't kanneke, laat de poppetjes dansen, gist'ren was er de prins in 't land en nu die kale Fransen'.
Wat er precies gebeurde in de 'Franse Tijd' is bij velen niet erg bekend. Toch hebben in deze turbulente periode in de Nederlandse geschiedenis belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Het begin van de eenheidsstaat met regelingen op het gebied van bijvoorbeeld belastingen en onderwijs. De eerste grondwet en de gelijkstelling van de kerken. Al met al is toen de basis gelegd voor de modernisering van Nederland, die pas in de tweede helft van de negentiende eeuw echt doorzette. Ondertussen was het ook een zware tijd van economische neergang en een toenemende afhankelijkheid van de Fransen.
In deze cursus komen achtereenvolgens aan de orde: de strijd tussen prinsgezinden en patriotten, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving daarvan bij Frankrijk en ten slotte het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Er is aandacht voor belangrijke en soms kleurrijke, historische figuren uit die tijd, zoals stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen en de patriotten Joan Derk van der Capellen, Rutger Jan Schimmelpenninck en zijn vrouw Catharina Nahuys. En natuurlijk de prinsgezinde Gijsbert Karel van Hogendorp, Koning Lodewijk Napoleon en Willem Frederik van Oranje-Nassau, de latere koning Willem I. Tot slot: wat spookte Napoleon eigenlijk uit in Santpoort?

tijd: donderdag 15:15-17:15 uur
startdatum:22 oktober 2020 - 6 lessen
plaats:De Poorterszaal
docent: A.T. (Annette) Koster
prijs: € 45,00
code: KEC007  
Toevoegen aan mijn inschrijfformulier
  

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: