Per categorie:  Per soort:Honderd jaar vrouwenkiesrecht


"De zedelijke roeping van de vrouw zal schade lijden, als zij door toekenning van het kiesrecht gelijkgesteld wordt aan de man en daarmee wordt 'afgelokt' van haar taak in het huisgezin." Deze en andere argumenten waren in 1916 te horen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de voorstellen voor een grondwetsherziening. In 1917 was de grondwetsherziening een feit: mannen kregen algemeen kiesrecht. Vrouwen kregen alleen passief kiesrecht, het recht om gekozen te worden. Enkele jaren later, in 1919, nu honderd jaar geleden, kregen de vrouwen alsnog actief kiesrecht en was het algemeen vrouwenkiesrecht gerealiseerd. Om dit te bereiken was decennialang strijd gevoerd. De lezing gaat over hoe eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw de kiesrechtbeweging en met name de vrouwenkiesrechtbeweging ontstond en steeds groter werd. Welke dilemma's en tegenstellingen waren er? Ten slotte kijken we naar onze eigen omgeving, ook in Santpoort waren vrouwen actief.
Annette Koster is historica en heeft onderzoek gedaan naar de vrouwenkiesrechtbeweging in Santpoort en Bloemendaal.

tijd: dinsdag 20:00-22:00 uur
startdatum:1 oktober 2019
plaats:De Poorterszaal
docent: A.T. (Annette) Koster
prijs: € 6,00
code: LEZ002  
Toevoegen aan mijn inschrijfformulier
  Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: