Annuleren en afmelden

 

Annulering

  • Cursussen gaan door als een bepaald minimumaantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum niet bereikt, dan heeft Vereniging Santpoorts Belang het recht de cursus te annuleren.
  • Wanneer er lessen uitvallen, worden deze (in overleg met de docent) zo mogelijk later ingehaald
  • U kunt uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus zonder kosten opzeggen.
  • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.


Afmelden les

Voor het afmelden van een les gelieve u het algemene telefoonnummer 023 5383016 te bellen en uw mededeling aan de dienstdoende gastvrouw door te geven.