Aansprakelijkheid

Vereniging Santpoorts Belang is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen,
Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

Privacyverklaring
Vereniging Santpoorts Belang verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar ledenadministratie en inschrijvingen voor deelname aan cursussen en overige activiteiten, georganiseerd door de vereniging. Voor het beheer van de persoonsgegevens voert de vereniging een beleid dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Raadpleeg voor de privacyverklaring de website van de vereniging.